Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ventilació industrial

Realitzem i instal·lem sistemes de ventilació per a aquelles empreses que necessiten una renovació constant de l’aire. Hi ha sectors d’activitat que treballen amb material nociu o generen un alt índex de brutícia i enderrocs. La toxicitat de materials fa necessari disposar d’un sistema que filtri i absorbeixi les olors i la pols per aconseguir aire net.

Aquests són alguns dels nostres serveis:

  • Instal·lació de ventiladors per a renovacions d’aire, transports pneumàtics, extraccions, filtratges…
  • Ventilació de naus industrials
  • Ventilació de sales blanques
  • Ventilacions de pàrquings
  • Campanes extractores domèstiques i industrials
  • Flux laminar vertical
  • Transport pneumàtic
  • Filtres, conductes, silenciadors, etc.
  • Conducció d’aire calent per a sortida de compressors